Make your own free website on Tripod.com

Dunamis Degrees Accreditation Association

Members Page
Home | Our Purpose | Becoming a Free Member and Types of Accreditation | Contact Us | Calendar of Events | Members Page | Research and Partners Newsletter | Links | Application Forms for Membership and Accreditation

We hope to use this page to keep members updated on each other and on the latest happenings within the organization.
New Members and Partners as from  2005 and 2006:-
 
Dr. Bert ontvang Akkreditasie vir sy Afrikaanse Bedieningskunde Diploma Kursus en bedryf die Afdeling Nuwe Wereld Sending Dunamis Internasionale Universiteit, PRETORIA. Alle Engelse materiaal van NWSDIU is ten volle geakkrediteer vir Dr. Bert vanaf 22-02-2006 tot 22-02-2008
 
Dr. Halome Seleke Accredited from 14-02-2006 for
course material and class instruction for one year (Welkom area only)
 
Dr H.D. du Plessis Accredited member of DDAA and Life Member of New World Mission Dunamis International University. Accreditation Granted for 2006 to 2010.
 
Dr. Rev. Gareth T. Jones Accredited by DDAA and Alumni (member) of NWMDIU since 2005 to 2010 (Recommendation by Prof. Louis M. De Bruin)
 
David Rogers accredited as International Consultant by DDAA and recommended by NWMDIU since 2005 to 2010
 
David Spurling and James Gachihi Accredited for Course, "Principles of Business Management" LTC affiliated to NWMDIU with access to the University Of London- International Accreditation Granted for Learning Through Cooperation. 

Granted by DDAA for 2005 to 2007 (Accreditation Nomination, assessment and evaluation sponsored by NWMDIU February 2006)

Prof. Keith C. Harrington and All Nations Back to God International received International Accreditation for course programmes, service and International Ministry from DDAA. (Nominated by NWMDIU, Prof. Keith C. Harrington, Director of NWMDIU since 2005)

Dr. Frank E. Stranges and International Theological Seminary of California received International Accreditation from DDAA for 2005 and 2006. (Nominated by NWMDIU and affiliated to NWMDIU since 2005) 

 
 
Prof. Godwin Booysen and Gloria -received accreditation from 11-02-2006 as a International Consultant:

Prof. Godwin Booysen received Accreditation as

a Consultant from DDAA AS from 11-02-2006.

Accredited to Teach, advise, participate together with International Consultants, Globally.

 

Prof. Gerald Snyman received International Accreditation from 08-02-2006 until 08-02-2009 For teaching students from Grade 1 to grade 12 at the New School - Butterworth Revival Centre, Registered with the Department of Education South Africa and ACE, Affiliation with NWMDIU until 2015 (D.V.)
 
Dr. Joseph M. Abramse Accredited as from 08-02-2006 until 08-02-2008 Bloemfontein Branch of NWMDIU.
 
Pastoor Koos Booyens bedien Bloemfontein en P.E. As lid van DDAA en NWSD. Hy is die stigter van "RISE AGAIN MINISTRIES" n Bybelskool en bediening wat uitreik na alle mense in Suid Afrika wat in nood verkeer o.a. Dwelmverslaafde mense en prostitute. 
 
Dr. Bert Grobler van Pretoria sluit by ons aan en stel sy dienste beskikbaar aan Dwelm-verslaafde mense as Geakkrediteerde Berader en A-Medikus met magtiging om B5 Inspuitings toe te dien sodat Ontrekking simptome verlig mag word. Dr. Bert ruil ook Afrikaanse Kursus materiaal met ons uit vir Engelse Materiaal ten bate van sy studente in Pretoria en Pastoor Koos in Bloemfontein.

Member Information - Accredited by DDAA:
 

Applicant
Dr H.D. du Plessis on behalf of
Pretoriase Akademie vir Christelik-volkseie HoŽr Onderwys 

Akkreditasie verleen 11-01-2006

KURSUS

Goedgekeur

Inleidende Bestuur

Goedgekeur

Konflikhantering

Goedgekeur

Trauma en Krisisse

Goedgekeur

Vergaderingsprosedure

Goedgekeur

Verbale Kommunikasie

Goedgekeur

Mediese Ontvangspersoneel

Goedgekeur

Aftree Seminaar


 • Die PA vir CVHO is 'n instelling vir hoŽr onderwys wat wetenskap in al sy geledinge vanuit die calvinistiese lewens- en wÍreldbeskouing beoefen.

 • Die PA vir CVHO rig hom daarop om Afrikaners wetenskaplik op te lei.

 • Die PA vir CVHO beywer hom om toepaslike loopbaangerigte kursusse in Afrikaans aan te bied.

 • Volle Akkreditasie word hiermee verleen aan Dr.H.D. Du Plessis sowel as alle Kursusse soos deur hom aanbeveel vir akkreditasie.

 • Pretoriase Akademie vir Christelik-volkseie HoŽr Onderwys ontvang voorlopig kandidaat status tot verdere kennis. Kandidaat status beteken egter dat die Pretoriase Akademie vir Christelik-volkseie HoŽr Onderwys reeds mag voort gaan met hul diens en registrasie van studente.

Candidate Status is granted to the Institution- 

PRETORIASE AKADEMIE

VIR CHRISTELIK-VOLKSEIE HOňR ONDERWYS from 10-01-2006

 

After Evaluation of study programmes :  Accreditation Granted 11-01-2006

NOAK (Nagraadse Onderwysers-Afrondingskursus)

Die Pretoriase Akademie vir Christelik-volkseie HoŽr Onderwys bied vanaf 2005 'n Nagraadse Onderwysers- Afrondingskursus in Afrikaans deur middel van korrespondensie aan. Die kursus kan oor 1 jaar (Voltyds) of 2 jaar (Deeltyds) deurloop word. Die kursus is min of meer verteenwoordigend van die bekende HOD (HoŽr Onderwys Diploma) met bywerkings om die nuutste ontwikkelings op onderwysgebied in te sluit.


Die kredietpuntstelsel (in lyn met die vereistes en ontwikkeling op die gebied), word gevolg; dus verteenwoordig 1 kredietpunt 10 ure wat die leerder aan die studiemateriaal moet bestee; insluitende:

  • voorbereidingstyd;

  • opleeswerk;

  • taak-uitvoering;

  • kontaksessies; en

  • assessering.

'n Lys van die verskillende vakke, vlakke, kwartale en krediete word hierby ingesluit.


Die krediete vir praktiese proefonderwys word verdien deurdat die student by 'n skool diens moet verrig. Indien die student reeds voltyds skoolhou, sal die totale krediete versamel kan word deur 2 praktiese assesseringsessies gedurende elke jaar van studie in sy/haar klaskamer tydens onderrig (dus 4 in totaal). Studente wat nie voltyds in die onderwysberoep staan nie, sal 2 weke in die eerste studiejaar en 3 weke in die tweede studiejaar (of gelykstaande ure) diens by 'n skool moet verrig. Hierdie dienste moet insluit:

   • fisiese klasaanbieding

   • nasienwerk

   • opstel van vraestelle

   • merk van vraestelle

   • toesighouding.


So 'n student sal ook aan 2 praktiese assesserings per jaar onderwerp word (dus ook 4 in totaal). Voltydse studente moet dus 5 weke diens gedurende 'n jaar verrig, welke dienste ten minste een onderbreking moet insluit, maar kan dit ook op aflosbasis hanteer met minstens 1 week per keer. Die PA vir CVHO help studente wat nie in die onderwysberoep staan nie met plasings vir praktiese proefonderwys en sulke dienste is onderworpe aan goedkeuring van die PA vir CVHO se bestuur. Dit bly egter steeds die student se verantwoordelikheid om die PA vir CVHO van die nodige bewyse te voorsien dat sodanige dienste wel gelewer is. Hierdie getuienis sal in die student se Portefeulje van Bevoegdheid geliasseer word saam met ander bewyse soos take, toetse en vraestelle.

NOAK (Nagraadse Onderwysers-Afrondingskursus) KREDIETE & VAKKE

Jaar

Kwartaal

Kode

Vak

Krediete *

Totaal

1

1

OPK110

Opvoedkunde I

5
1

1

BGK110

Burgerkunde

4
1

1

OWK110

Onderwysreg

4

131

2

OPK110

Opvoedkunde I

5
1

2

UGO120

Uitkomsgerigte Onderwys

4
1

2

KKP1

Klaskamerpraktyk

4

13

26


1

3

OPK230

Opvoedkunde II

5
1

3

OMA130

Onderrigmedium Afrikaans

4
1

3

RKG130

Rekenaargeletterdheid

4
1

3

PRO130

Praktiese Onderwys

4

171

4

OPK240

Opvoedkunde II

5
1

4

OWB130

Onderwysbestuur

4
1

4

CWL140

Calvinistiese Wetenskapsleer

4

13

30

56

2

1

OPK300

Opvoedkunde III

5
2

1

VDR300

Vakdidaktiek Rekeningkunde

4
2

1

VBE300

Vakdidaktiek Bedryfsekonomie

4
2

1

NMD300

Navorsingsmetodiek

4

212

2

OPK300

Opvoedkunde III

5
2

2

VDR300

Vakdidaktiek Rekeningkunde

4
2

2

VBE300

Vakdidaktiek Bedryfsekonomie

4
2

2

NMD300

Navorsingsmetodiek

4

21

42


2

3

OPK300

Opvoedkunde III

5
2

3

VDR300

Vakdidaktiek Rekeningkunde

4
2

3

VBE300

Vakdidaktiek Bedryfsekonomie

4
2

3

ASS330

Assessering

4
2

3

GNM330

Gevorderde Navorsingsmetodiek

4

212

4

OPK300

Opvoedkunde III

5
2

4

VDR300

Vakdidaktiek Rekeningkunde

4
2

4

VBE300

Vakdidaktiek Bedryfsekonomie

4
2

4

GNM340

Gevorderde Navorsingsmetodiek

4
2

4

PRO340

Praktiese Onderwys Finaal

5

22

43

85


141

  • Elke Kredietpunt verteenwoordig 10 ure totale studietyd.


ASSESERING

Kwartaal 1

Afdeling 1: Hoekom word daar geassesseer?

Afdeling 2: Hoe leerders geassesseer kan word

Afdeling 3: Assesseringskomponente

Afdeling 4: Portefeuljes

Afdeling 5: Opname van leerder-prestasie

Afdeling 6: Verslagdoening oor leerder-prestasie

Afdeling 7: Moderering

Afdeling 8: Assesseringsriglyne vir lewensoriŽntering

Afdeling 9: Beplanningsraamwerk


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestel


Verpligte handboek:

Geen verpligte handboek word voorgeskryf nie, maar studente word voorsien van 'n werkboek wat deur 'n kundige opgestel is.


BURGERKUNDE

Afdeling 1: WÍreldgeskiedenis

Afdeling 2: Suid-Afrikaanse geskiedenis

Afdeling 3: Afrikaans en taalgeskiedenis

Afdeling 4: Afrika-aangeleenthede

Afdeling 5: Hedendaagse tendense en probleme

Afdeling 6: Grondwetlike aangeleenthede en staatsgesag

Afdeling 7: Statistiese gegewens van Suid-Afrika

Afdeling 8: Allerlei


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestelVoorgeskrewe handboek:

Geen verpligte handboek nie. 'n Bundel afgerolde aantekeninge, artikels en uittrekelsels oor die geselekteerde onderwerpe moet egter deurgewerk word.
CALVINISTIESE WETENSKAPSLEER

Kwartaal 1:

Afdeling 1: 'n Analise van lewens- en wÍreldbeskouing

Afdeling 2: Die protestants-christelike (Calvinistiese) lewens- en wÍreldbeskouing

Afdeling 3: Wat is wetenskap?

Afdeling 4: Die kenbronne, doel en grense van wetenskap

Afdeling 5: Die wedersydse verhouding van lewens- en wÍreldbeskouing en wetenskap

Afdeling 6: Die mens in die wetenskap

Afdeling 7: Wetenskaplike vryheid

Afdeling 8: Wetenskaplike waarheid

Afdeling 9: Wetenskaplike kenne

Afdeling 10: Christelike (?) wetenskap.


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestel


Voorgeskrewe handboek:

H.G. Stoker. 1969. Beginsels en metodes in die wetenskap. Johannesburg : De Jong.KLASKAMERPRAKTYK

Afdeling 1: Geprogrammeerde onderrig

Afdeling 2: Onderrigmetodes

Afdeling 3: Lestipes

Afdeling 4: Lesbeplanning

Afdeling 5: Hulpmiddele in die klaskamer

Afdeling 6: Vraagstelling

Afdeling 7: Kommunikasie-aspekte


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestel


Verpligte handboek:

Geen verpligte handboek nie. Die geselekteerde onderwerpe word deur middel van aantekeninge, artikels en oefeninge in 'n werkboek verskaf.NAVORSINGSMETODIEK

Kwartaal 1

Afdeling 1: Navorsing as deel van die wetenskap

Afdeling 2: Metodes van navorsing


Kwartaal 2

Afdeling 3: Toepassing van navorsingsmetodes

Afdeling 4: Gebruik van gegewens verkry deur navorsing


 • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestelVerpligte handboek:

Geen verpligte handboek word voorgeskryf nie. 'n Werkboek word wel voorsien wat deur 'n kundige opgestel is.
NAVORSINGSMETODIEK (GEVORDERD)

Kwartaal 1

Afdeling 1: Toepassing van verskillende navorsingsmetodes in die onderwys

Afdeling 2: Beplanning van 'n eie navorsingsprojek

Afdeling 3: Skryf van 'n navorsingsvoorstel


Kwartaal 2

Afdeling 4: Onafhanklike navorsingsprojek


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike Navorsingsprojek wat ingedien wordONDERRIGMEDIUM AFRIKAANS

Kwartaal 1

Afdeling 1: Leesvaardigheid

Afdeling 2: Afrikaans en sy sprekers

Afdeling 3: Klankleer

Afdeling 4: Woordbou / Morfologie

Afdeling 5: Sinsdele

Afdeling 6: Die sin as deel van kommunikasie

Afdeling 7: Woorde en betekenis

Afdeling 8: Funksionele taalgebruik • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestel


Voorgeskrewe handboek:

Meiring, B.A. 2004. Funksionele Afrikaans. Pretoria: Van Schaik.


ONDERWYSBESTUUR

Kwartaal 1

Afdeling 1: Algemene bestuur (orsig)

Afdeling 2: Konflikhantering

Afdeling 3: Hantering van trauma en krisisse

Afdeling 4: Verbale kommunikasie

Afdeling 5: VergaderingsprosedureVoorgeskrewe handboek:

Geen enkele handboek word gebruik nie. Aantekeninge uit verskillende handboeke, studiegidse en artikels is in 'n bundel saamgestel en word verskaf. Die volgende handboeke is egter as basis gebruik:

Atkinson, S. 1986. Organisasies aan die werk. Kaapstad: Perskor


Drucker, P.F. 1974. Management. London: Heineman.


Huebsch, J.C. 1985. Kommunikasie 2000. Durban: Butterworth.


Kroon, J. (red.) 1995. Algemene bestuur. Pretoria: HAUM.


Schoeman, E. Goeie maniere en etiket. Kaapstad: Human & Rousseau

Strydom, L. 1991. Management communications handbook. Pretoria: MIMS.


Van Heerden, G.J. & Eloff, J.Z. 1987. Toegepaste kommunikasie. Pretoria: Acedemica.ONDERWYSREG

Afdeling 1: Staatsgesag in suid-afrika

Afdeling 2: Die grondwet

Afdeling 3: Regte en verpligtinge

Afdeling 4: Strukture vir onderwysbeheer

Afdeling 5: Skoolonderwys en die professionele opvoeder

Afdeling 6: Bestuur van 'n skool

Afdeling 7: Taalgebruik in die onderwys

Afdeling 8: Administratiewe geregtigheid


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestelVerpligte handboek:

Oosthuizen, I.J., Rossouw, J.P. & De Wet, A. 2004. Inleiding tot die Onderwysreg. Pretoria: Van Schaik.OPVOEDKUNDE I

Kwartaal 1

Afdeling 1: Die eise wat aan die onderwyser gestel word

Afdeling 2: Opvoeding, opvoedkunde en onderwysersopleiding

Afdeling 3: Historiese pedagogiek vir onderwysstudente

Afdeling 4: Die kurrikulum en sillabus in die skool

Afdeling 5: Gestruktureerde onderrig en leer

Afdeling 6: Leer en onthou op skool


 • 2 Werkopdragte

 • 1 Skriftelike VraestelKwartaal 2

Afdeling 7: Leer van vakinhoude op skool

Afdeling 8: Die onderwysmedia vir doeltreffende onderwys

Afdeling 9: Onderwysmedia vir doeltreffende onderwys

Afdeling 10: Rekenaargebruik in onderwys

Afdeling 11: Sosiale aspekte van die klaskamerpraktyk

Afdeling 12: LewensoriŽntering

Afdeling 13: Bybelonderrig: die teorie en praktyk

Afdeling 14: Die hantering van leerprobleme op skool

Afdeling 15: Administrasie en organisasie van 'n skool

Afdeling 16: Die kind en die onderwyser in die klaskamer: 'n juridiese perspektief

Afdeling 17: Evaluering en die leerling


 • 2 Werkopdragte

 • 1 Skriftelike VraestelVerpligte handboek:

Louw, W.J. 1993. Klaskamerpraktyk. Pretoria: Academia.OPVOEDKUNDE II

Kwartaal 1

Adeling 1: Neo-natale ontwikkelingsfase en die babajare

Afdeling 2: Die kleutertydperk

Afdeling 3: Die leefwÍreld van die voorskoolse kind


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestel


Kwartaal 2

Afdeling 4: Die middelkinderjare

Afdeling 5: Die ontwikkelingsgang van die kind gedurende die primÍre skooljaar

Afdeling 6: Adolessensie

Afdeling 7: Volwassenheid


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestel

Verpligte handboek:

Daar bestaan nie 'n enkele verpligte handboek nie. Daar is gedeeltes uit verskillende boeke gebruik; waarvan sommige uit druk is, en dit word in die vorm van 'n bundel aan die student voorsien. Die volgende twee handboeke is egter as basis gebruik:

Louw, D.A. (red.) 1994. Menslike ontwikkeling. (Tweede uitgawe). Kaapstad : Kagiso


UNISA 1988. OriŽntering in die Pedagogiek. Studieboekreeks No. 3. Pretoria : UnisaOPVOEDKUNDE III

Kwartaal 1 & 2

Afdeling 1: Opvoedkunde in Suid-Afrika gedurende 1990's

Afdeling 2: Voorgestelde veranderings aan onderwys in 1990

Afdeling 3: Kritiese denke oor die nuutste ontwikkelings in die onderwys

Afdeling 4: 'n Oorsig oor SAQA

Afdeling 5: Grondliggende begrippe in die didaktiek

Afdeling 6: Die sosiopedagogiek as wetenskap

Afdeling 7: Die gesin in sosiopedagogiese perspektief

Afdeling 8: Die skool in sosiopedagogiese perspektief

Afdeling 9: Multikulturele onderwys

Afdeling 10: Die sosialisering van die leerling in die skoolsituasie • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestel


Kwartaal 3 & 4

Afdeling 11: Sosiale fasette van die klassituasie

Afdeling 12: Riglyne vir opvoedingskommunikasie in die lessituasie

Afdeling 13: Die samelewing in sosiopedagogiese perspektief

Afdeling 14: Dwelm- en alkoholmisbruik

Afdeling 15: Jeugmisdaad

Afdeling 16: Milieugestremdheid

Afdeling 17: Jeugselfmoord

Afdeling 18: Satanisme

Afdeling 19: Kindermishandeling

Afdeling 20: Opvoedingsfoute en verhoudingsversteuringe in die gesinsituasie • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestelVerpligte handboek:

Die studiemateriaal bestaan uit 'n samevoeging van verskeie artikels en uittreksels wat gefotostateer is en in die bundel saamgevat is. Vanaf kwartaal 2 word die volgende handboek gebruik:

Pretorius, J.W.M. (red.) 2005. Sosiopedagogiek 2000. Pretoria : Van Schaik.

PRAKTIESE ONDERWYS

Praktiese Onderwys is 'n toepassing van al die vakgebiede wat die student reeds bemeester het en word een maal per jaar, in die klaskamer, in twee sessies ge-evalueer. Die volgende kriteria word gebruik en ook aan die student voorsien vir voorbereiding.


PRETORIASE AKADEMIE

VIR CHRISTELIK-VOLKSEIE HOňR ONDERWYSVak: Praktiese Onderwys; Skoolvak: ______________________

Kriteria

(20 Punte)
Lestipe:
_______________________
Lesplan & Uiteensetting:
Daar word hier gekyk na die uiteensetting van die lesplan: Is dit logies, volledig, netjies en maklik leesbaar.
Is die lestipe geskik vir die betrokke vak en word die leerstof maklik daardeur oorgedra?

(20 Punte)
Hulpmiddele:
Gebruik die aanbieder hulpmiddele?
Word dit effektief aangewend?
Is hy/sy gemaklik met die hantering daarvan?
Pas die tipe hulpmiddele aan by die vakinhoud en lesinhoud?

(40 Punte)
Metode van aanbieding: _____________________________
Kommunikasie met leerders:
Watter metode van aanbieding word gebruik?
Is die aanbiedingsmetode effektief t.o.v. die lesinhoud en die graad van die leerders?
Hoe word verbale en nie-verbale kommunikasie aangewend?
Is die kommunikasie spontaan, gemaklik en met selfvertroue of gee dit die indruk van 'n voordrag? Pas die tipe kommunikasie en taalgebruik by die graad van die leerders?
Het LEER plaasgevind deur die kommunikasie?

(20 Punte)
Vraagstelling:
Word vraagstelling effektief aangewend?
Word vraagtipes afgewissel?
Word vrae aan alle leerders / klas as geheel gestel en nie net aan sekere leerders nie?
Word leerders aangemoedig om vrae te vra?
Word vrae met gesag beantwoord?


Algemene Kommentaar:
Die assessor lewer hier kommentaar wat nie onder een van die bovermelde hoofde inpas nie, maar nogtans relevant is tot die aanbieding.

Aanbevelings:
Indien daar spesifieke tekortkominge in die aanbieding was, of spesifieke aanbevelings hoe die aanbieder sy/haar aanbieding kan verbeter, word dit hier vermeld.

Finale Punt:

Assessor: _____________

Moderator: _____________

Datum: _______

REKENAARGELETTERDHEID

Kwartaal 1

Afdeling 1: Inleiding tot rekenaargeletterdheid

Afdeling 2: Woordverwerkingsaktiwiteite

Afdeling 3: Vakbesondere vaardighede en woordverwerking

Afdeling 4: Integrering van woordverwerking in vakonderwys

Afdeling 5: Vakspesifieke voorbeelde van woordverwerking in skoolvakke


 • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestel


Verpligte handboek:

Daar is geen verpligte handboek wat voorgeskryf is nie. Studente word van 'n bundel afgerolde aantekeninge voorsien.
UITKOMSGERIGTE ONDERWYS

Afdeling 1: UGO: begrip, beginsels en kenmerke

Afdeling 2: Leerareas

Afdeling 3: Leerprogramme

Afdeling 4: Fase-organiseerders en programorganiseerders

Afdeling 5: Makro-, Meso en Mikrobeplanning

Afdeling 6: Groepwerk

Afdeling 7: Kritiese evaluering van UGO.


 • 1 Werksopdrag

 • 1 Skriftelike vraestel


Verpligte handboek:

Daar is geen voorgeskrewe handboek nie, omdat alle handboeke slegs op die toepassing van UGO konsentreer, maar nie krities daarna kyk, of alternatiewe konvensionele stelsels ondersoek nie. Die aantekeninge in die vorm van 'n werkboek en 'n bykomende bundel artikels en verduidelikings word verskaf.VAKDIDAKTIEK BEDRYFSEKONOMIE

Kwartaal 1

Afdeling 1: Hoe om Bedryfsekonomie as vak aan te bied

Afdeling 2: Vakinhoudelike Bedryfsekonomie op Graad 8-vlak


Kwartaal 2

Afdeling 3: Vakinhoudelike Bedryfsekonomie op Graad 9-vlak

Afdeling 4: Vakinhoudelike Bedryfsekonomie op Graad 10-vlak


 • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestel


Kwartaal 3

Afdeling 5: Vakinhoudelike Bedryfsekonomie op Graad 11-vlak


Kwartaal 4

Afdeling 6: Vakinhoudelike Bedryfsekonomie op Graad 12-vlak


 • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestelVerpligte handboek:

Geen verpligte handboek word voorgeskryf nie. 'n Werkboek word wel voorsien wat deur 'n kundige opgestel is.
VAKDIDAKTIEK REKENINGKUNDE

Kwartaal 1

Afdeling 1: Hoe om Rekeningkunde as vak aan te bied

Afdeling 2: Vakinhoudelike Rekeningkunde op Graad 8-vlak


Kwartaal 2

Afdeling 3: Vakinhoudelike Rekeningkunde op Graad 9-vlak

Afdeling 4: Vakinhoudelike Rekeningkunde op Graad 10-vlak


 • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestel


Kwartaal 3

Afdeling 5: Vakinhoudelike Rekeningkunde op Graad 11-vlak


Kwartaal 4

Afdeling 6: Vakinhoudelike Rekeningkunde op Graad 12-vlak


 • 2 Werksopdragte

 • 1 Skriftelike vraestelVerpligte handboek:

Geen verpligte handboek word voorgeskryf nie. 'n Werkboek word wel voorsien wat deur 'n kundige opgestel is.


This area will be used for information about specific members. We may list each member's name for the month, or other significant events, such as courses, research, or graduations. This is a great way to keep up to date on how fellow members are doing. We could also have links to members personal web sites. Members may also visit each other for advice and development.

thabanchugraduation2005.jpg

Here are some members of New World Mission International University enjoying the Thaba Nchu Graduation with Prof. Godwin Booysen, Dr. Joseph Abramse, Prof. Keith Harrington and Prof. Louis De Bruin

Recent Events and New Applications for Accreditation:
 
New Members from 20 January 2006:-
 
Pastor Koos Booyens Rise Again Ministries Bloemfontein
Candidate status-  Approved
RISE AGAIN MINISTRIES ACCREDITATION FOR 2006.
SPECIAL TEACHER's CERTIFICATION FOR PASTOR KOOS BOOYENS FOR 2006
EVANGELIST STEVEN VISSER ORDINATION RECEIVED AS INTERNATIONAL EVANGELIST FOR RISE AGAIN MINISTRIES AND NEW WORLD MISSION DUNAMIS CHURCH.  
 
Accreditation Requirements
                       and
 International code of Ethics to be
 included
 within one Month from 29-01-2006
 DDAA Requirements - Rise Again Ministries -Status= Accredited courses= Evangelism and Pastoral.
 
New Approved Membership: Dr. Bert Grobler (Pretoria)
Accreditation (Pending) New registrations allowed.
 
Dr. Gerald Snyman Member
Butterworth Revival Centre Institute  accredited without conditions.
2 Students Registered with NWMDIU
 BRC - Candidate Status-  approved
 Accredited .
 
Pastor Koos Booyens Rise Again Ministries Bloemfontein
Candidate status-  Approved .
 DDAA Requirements - Rise Again Ministries -Status=  Accredited . Teachers Status=  Accredited
Courses Status= Accredited.
 
 
Degree Bible School- Welkom (Principal- Dr. Halome Seleke)
Courses accredited : Evangelistic Diploma Course,Ministers Course, Associate Degree in Theology Course, Bachelors Degree in Biblical Studies, Bachelors Degree in Theology, Masters Degree in Theology, Doctoral Degree in Theology, Doctoral Degree Divinity.
Institution Accredited conditionally  after on-site Inspection:
Degree Bible School- Welkom
Temp. facilities.
Do not Operate on a sound financial basis. 
Has an approved program of study, but  a few problems with recruitment and admission policies
International Code of Ethics for Education Providers (Degree Bible School-Welkom:
Provide an excellent education (Self Study)
Require excellence from faculty
Expect excellence from sudents
 To Publish a refund policy (Without policy)
Clearly state all course requirements
Have to Work to keep the tuition and costs affordable- (pending)
Provide an enviroment of academic freedom
Establish non-discriminatory admission standards
Require teaching and grading to be conducted only by professionals
Allow equal access of all resources to every student
Use technology to enhance the educational experience
Degree Bible School- Welkom believes in the seperation of Church and State, Mark 12:17 Comments from Degree Bible School= A Christian educational Institution securing accreditation from an association which is controlled by a governmental agency is an unholy union as St James 4:4 says. (Govenrments as part of the world-system)
We prefer accreditation from DDAA as a Christian Biblical Dunamis Degree Accreditation Association- Dr. Halome Seleke.
 

In this column we may review past events and how successful each of them was. For example, this past month we had a graduation ceremony in Thaba Nchu, together with Prof. Keith C. Harrington, Prof. Louis M. De Bruin and Prof. Godwin Booysen. The next day we had a Ordination Ceremony in Bloemfontein for Pastor Phillip Messelaar. It was an enjoyable experience for everyone involved, and one we hope to do again.
Degree Bible School in Welkom joined us on 07-01-2006 (Dr. Halome Seleke is the Principal of the School) Accreditation granted for the School and Courses. (Teachers not accredited until further notice) 

Let us know if there are any events or updates you would like to share with fellow members.

Quality Development Never Ends